Jiu Jitsu Junioren / Aspirantentraject 2014

Hieronder treft u de meetmomenten en selectiecriteria aan voor het junioren/ aspiranten traject. De genoemde meetmomenten zijn onder voorbehoud van beschikbare financiële middelen, eventuele wijzingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven.
EK –18 voor jiu-jitsuka’s geboren in 1997, 1998 en 1999
EK –21 voor jiu-jitsuka’s geboren in 1994, 1995 en 1996

Titeltoernooien
Europees Kampioenschap, 23-25 mei 2014, Lund Zweden

Meetmomenten
De volgende toernooien/kampioenschappen worden beschouwd als meetmomenten voor komend seizoen 1), deelname aan deze meetmomenten geschiedt op eigen kosten, de jiu- jitsuka is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij organisatie:

4e Colin Kist toernooi, Steenwijk (19 januari 2014);

Open Vlaamse Kampioenschappen, nog niet bekend (8-9 februari 2014)

Open Noord-Hollandse kampioenschappen, Beverwijk (9 maart 2014);

12 Provincien Jiu Jitsu kamp, Den Haag (22 maart 2014);

NK Jiu-Jitsu (19 april 2014) en

indien nodig Europa Challenge cup Parijs Open Frankrijk (2-4 mei 2014-alleen junioren).

Selectiecriteria
De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van selecties voor EK’s en WK’s ligt bij de directeur topsport, op voordracht van de technische staf/ bondscoach en na toetsing van de voordracht aan de gestelde selectiecriteria, door de portefeuillehouder topsport.
De directeur topsport zal de voordracht in eerste instantie toetsen op basis van de behaalde resultaten op de genoemde meetmomenten, waarbij het deelnemersveld van het toernooi/kampioenschap qua kwaliteit en kwantiteit een belangrijke rol speelt.
Bij de resultaten spelen naast de genoemde meetmomenten van 2014, ook de eventueel behaalde medailles (in dezelfde klasse) op het WK-18/–21 van vorig jaar een rol. Indien jiu jitsuka’s (vergelijkbare) resultaten hebben behaald, zal een beslissing genomen worden op basis van kennis en inzicht. Hierbij worden aspecten als: internationale wedstrijdervaring, mate van progressie, fysieke gesteldheid, toekomstperspectief, in het vorig jaar op (inter)nationale toernooien/kampioenschappen behaalde resultaten, aanwezigheid kernploegtrainingen e.d. gewogen om tot een beslissing te komen.

Overige uitgangspunten
– Jiu-jitsuka’s die kans willen maken op uitzending naar een EK of WK, worden geacht aanwezig te zijn en mee te doen aan de kernploegtrainingen!
– De behaalde resultaten van niet door de JBN uitgezonden jiu-jitsuka’s tellen mee.
– Uitzending naar een internationaal evenement namens de JBN is alleen mogelijk bij
wedstrijdfitheid, tijdig het juiste wedstrijdgewicht kunnen halen (dit in nauw overleg
met de medische staf) en de aanwezigheid bij kernploegtrainingen.
– Alle behaalde resultaten tellen maar één keer mee, alleen in de betreffende klasse en
leeftijdscategorie waarin deze behaald is.
– Deelnemers aan het Europees Kampioenschap -18 moeten op 31 december 2014 de
minimum leeftijd van 15 jaar hebben.
– Aan de deelnemers van de EK en WK -18/-21 kan een eigen bijdrage van maximaal €
500,00 p.p. worden gevraagd. Indien een geselecteerde dit niet kan financieren, dan zal de TS geen vervanger in de betreffende klasse uitzenden.

1) Een behaald resultaat wordt pas meegenomen in de selectiebespreking als een jiu-jitsuka, op het betreffende meetmoment, twee of meerdere partijen heeft gewonnen.

Orginele stuk staat hier