Kwalificatietraject junioren/aspiranten 2015 (18 november 2014)

Nieuw artikel op de JBN-Site mbt Kwalificatie:

WK Athene
Hieronder treft u de meetmomenten en selectiecriteria aan voor het junioren/ aspiranten traject. De genoemde meetmomenten zijn onder voorbehoud van beschikbare financiële middelen, eventuele wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven.

WK –18 voor ju-jitsuka geboren in 1998, 1999 en 2000
WK –21 voor ju-jitsuka geboren in 1995, 1996 en 1997

Titeltoernooi

  • Wereld Kampioenschap, 13-15 maart 2015, Athene Griekenland

 

Meetmomenten
De volgende toernooien/kampioenschappen worden beschouwd als meetmomenten voor komend seizoen[1], deelname aan deze meetmomenten geschiedt op eigen kosten, de ju-jitsuka is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij organisatie: ·

  • 6e Colin Kist toernooi, Steenwijk (17 januari 2015);
  • Kodokan Open (24-25 januari 2015);
  • Open Vlaamse Kampioenschappen, Melsele (14-15 februari 2015)

[1] Een behaald resultaat wordt pas meegenomen in de selectiebespreking als een ju-jitsuka, op het betreffende meetmoment, twee of meerdere partijen heeft gewonnen.

Selectiecriteria
De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van selecties voor WK’s en EK’s ligt bij de commissie wedstrijd ju-jitsu, op voordracht van de technische staf en na toetsing van de voordracht aan de gestelde selectiecriteria, door de portefeuillehouder sportparticipatie. De portefeuillehouder sportparticipatie zal de voordracht toetsen op:

  • De behaalde resultaten op de genoemde meetmomenten, waarbij het deelnemersveld van het toernooi/kampioenschap qua kwaliteit en kwantiteit een belangrijke rol speelt en
  • Of de voorgedragen ju-jitsuka voldoen aan de doelstellingen[1] zoals verwoord in het meerjaren beleidsplan van de JBN.

[1] Deelnemen aan de WK junioren/aspiranten met ju-jitsuka met reële kans om bij de eerste 7 te eindigen.

Overige uitgangspunten

  • Ju-jitsuka die kans willen maken op uitzending naar een EK of WK, worden geacht aanwezig te zijn en mee te doen aan de kernploegtrainingen en de aangewezen meetmomenten! Bij een opkomst/deelname percentage hoger dan 80%, in het betreffende wedstrijdsysteem, komt een ju-jitsuka eventueel in aanmerking voor uitzending.
  • Een ju-jitsuka kan gecoacht worden door zijn/haar eigen clubcoach, indien de clubcoach bij alle meetmomenten aanwezig is geweest. De clubcoach zal zijn reis en verblijf kosten geheel zelf dienen te dragen. De JBN is alleen verantwoordelijk voor de accreditatie.
  • Aan de deelnemers van de EK en WK -18/-21 kan een eigen bijdrage van maximaal € 500,00 p.p. worden gevraagd. Indien een geselecteerde dit niet kan financieren, dan zal de TS geen vervanger in de betreffende klasse uitzenden.


kwalificatietraject jun_asp 2015, versie 1.0, 18 november 2014.pdf